ساختمان اداری یوسف آباد ، تهران ،  1392

 

طراحی داخلی وزارت کار و امور اجتماعی ، خیابان آزادی ، 1386

طراحی  ، اجراء ،  ساختمان مسکونی غزل 87 ، تهران ، شهرک گلستان ، 1387

طراحی و ساخت پویا نمایی پارکینگ برج میلاد ، نحوه اجراء ، 1386

طراحی و اجرای نمای ساختمان وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، خیابان آزادی ، تهران ، 1387

طراحی کامل ساختمان تجاری آقای صالحی ، خیابان آیت ا.. کاشانی ، تهران ، 1392